Kary za brak terminowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej

Nie tylko utrata ulgi, ale też kara pieniężna w wysokości 300 zł – takie konsekwencje grożą[…]

Przejdź dalej
Obowiązki wynikające z ustawy o podatku akcyzowym oraz ustaw o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi a także ustawy Prawo energetyczne

Przypominamy o obowiązkach wynikających z ustawy o podatku akcyzowym oraz ustaw o systemie monitorowania drogowego i[…]

Przejdź dalej
Obowiązki wynikające z ustawy Prawo Energetyczne

Obowiązki wynikające z ustawy Prawo Energetyczne. Z dniem 1 stycznia 2020 r. (Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych[…]

Przejdź dalej
ZUS przedsiębiorców w 2020 roku – znane są już stawki

Pragnę poinformować, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił już, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,[…]

Przejdź dalej
Zmiana terminu złożenia zeznań podatkowch

Ministerstwo Finansów w ostatnich dniach poinformowało, że w 2020 roku zmienił się termin złożenia wszystkich zeznań[…]

Przejdź dalej
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowe kasy on-line dla warsztatów samochodowych i stacji paliw

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – co do zasady – są obowiązani[…]

Przejdź dalej
Rozliczenie przychodu od sprzedaży nieruchomości

Sprzedając prywatną nieruchomość (lub jej część oraz udział w nieruchomości), a także zbywając spółdzielcze własnościowe prawo[…]

Przejdź dalej
Urlop wychowawczy

Pracownicy godzący pracę ze sprawowaniem opieki rodzicielskiej nad dzieckiem, często stają przed potrzebą organizacji życia zawodowego[…]

Przejdź dalej
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”