ZUS przedsiębiorców w 2020 roku – znane są już stawki

Pragnę poinformować, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił już, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw,[…]

Przejdź dalej
Zmiana terminu złożenia zeznań podatkowch

Ministerstwo Finansów w ostatnich dniach poinformowało, że w 2020 roku zmienił się termin złożenia wszystkich zeznań[…]

Przejdź dalej
Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowe kasy on-line dla warsztatów samochodowych i stacji paliw

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych – co do zasady – są obowiązani[…]

Przejdź dalej
Rozliczenie przychodu od sprzedaży nieruchomości

Sprzedając prywatną nieruchomość (lub jej część oraz udział w nieruchomości), a także zbywając spółdzielcze własnościowe prawo[…]

Przejdź dalej
Urlop wychowawczy

Pracownicy godzący pracę ze sprawowaniem opieki rodzicielskiej nad dzieckiem, często stają przed potrzebą organizacji życia zawodowego[…]

Przejdź dalej
Nowelizacja ustawy wprowadzająca niższy Pit

Prezydent podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą niższy pit tj. obniżającą PIT z 18% do 17% oraz podwyższającą[…]

Przejdź dalej
Kasy fiskalne on-line

Kasy fiskalne on-line to urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez[…]

Przejdź dalej
Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r., gdy sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej, sprzedawca będzie mógł wystawić[…]

Przejdź dalej
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”