kredyt dla firm
Pożyczka na rozwój dla mikro- i małych przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy nabór wniosków o udzielenie pożyczki i wsparcia w ramach Programu[…]

Przejdź dalej
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.