Bezpieczeństwo

bezpieczeństwo

W trosce o bezpieczeństwo danych naszych Klientów i najwyższą jakość
świadczonych usług, korzystamy z innowacyjnych technologii internetowych.

Nowoczesny serwer z zabezpieczeniami oraz zaawansowane procedury
sporządzania bieżących archiwizacji baz umożliwiają bezpieczną
i szybką realizację powierzonych zadań.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.