Stawka podatku za budynek na działce rekreacyjnej

Przed wakacjami kupiłam działkę rekreacyjną zabudowaną niewielkim domkiem. Zgłosiłam sprawę do urzędu i okazało się, że wymierzono[…]

Przejdź dalej
Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

W naszym małżeństwie od początku istnieje wspólność majątkowa. Mąż w związku z planami dotyczącymi otwarcia firmy zaproponował mi podpisanie[…]

Przejdź dalej
Karna stawka podatkowa od niezgłoszonej darowizny

W trakcie kontroli urzędu skarbowego okazało się, że w przeszłości nie zgłosiłem darowizny od cioci. Organ podatkowy poinformował,[…]

Przejdź dalej
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.