fawn pug covered by Burberry textile between plants
Temperatura pracy i… gorące obniżki

Dzień dobry, wielu przedsiębiorców obawia się kosztów związanych oświetleniem i ogrzewaniem budynków. Do mnie również trafiło[…]

Przejdź dalej
brown bear plush toy on white textile
Wątpliwości dotyczące ustalania okresu zasiłkowego po zmianach część 2

Dzień dobry. Pracownik w 2021 r. był dwukrotnie niezdolny do pracy z powodu różnych chorób, w związku z czym dla każdej[…]

Przejdź dalej
white ceramic mug on white table beside black eyeglasses
Chorobowe a koniec umowy na okres próbny

Dzień dobry. Pracodawca zatrudnił pracownika na 3-miesięczny okres próbny od 19 stycznia 2022 r. do 18 kwietnia[…]

Przejdź dalej
woman holding a cup of coffee at right hand and reading book on her lap while holding it open with her left hand in a well-lit room
Przymus wykorzystania urlopu wypoczynkowego

Dzień dobry. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownik w każdym roku nabywa uprawnienie do urlopu wypoczynkowego. Co[…]

Przejdź dalej
man writing on paper
Praca na umowę o pracę i zlecenie jednocześnie

Dzień dobry. Na koniec marca 2022 r. chcemy rozwiązać umowę o pracę jednego pracownika (na mocy porozumienia stron),[…]

Przejdź dalej
Za święta przypadające w maju 2022 r. nie trzeba oddawać pracownikom dnia wolnego

Dzień dobry. W maju 2022 r. przypadają 2 dni wolne od pracy z tytułu świąt –[…]

Przejdź dalej
Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2022 roku

Dzień dobry. Płatnicy składek są zobowiązani do wypłaty zasiłków z ubezpieczeń społecznych w danym roku kalendarzowym wówczas, gdy zgłaszają do ubezpieczenia[…]

Przejdź dalej
Kto zgłasza do PIP wypadek przy pracy?

Dzień dobry. Obowiązek powiadomienia właściwego okręgowego inspektora pracy i prokuratora o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku[…]

Przejdź dalej
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.