Zwolnienie lekarskie, a kończąca się umowa o pracę.

Dzień dobry. Zwolnienie lekarskie, a kończąca się umowa o pracę. Pracownik zatrudniony na umowę o pracę[…]

Przejdź dalej
W jakim terminie pracodawca jest zobowiązany zgłosić wypadek przy pracy?

Dzień dobry. Przepisy bhp zobowiązują pracownika do niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o wypadku przy pracy, przy czym[…]

Przejdź dalej
Pracodawca chce udzielać pracownikowi idącemu na szczepienie przeciw COVID-19 dnia wolnego od pracy

Dzień dobry. Pracodawca chce udzielać pracownikowi idącemu na szczepienie przeciw COVID-19 dnia wolnego od pracy. Czy[…]

Przejdź dalej
Zwolnienie na poszukiwanie pracy

Dzień dobry. Zgodnie z Kodeksem Pracy, w okresie co najmniej dwutygodniowego wypowiedzenia umowy o pracę dokonanego[…]

Przejdź dalej
Czy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może ubiegać się od pracodawcy o jakieś dodatkowe świadczenia. Czy może podać pracodawcę do Sądu?

Dzień dobry. Czy pracownik, który uległ wypadkowi przy pracy, może ubiegać się od pracodawcy o jakieś[…]

Przejdź dalej
Rekompensata dla pracownika za pracę w godzinach nadliczbowych

Dzień dobry. Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych. Obowiązkowi pracownika odpowiada obowiązek pracodawcy prawidłowego[…]

Przejdź dalej
Pojęcie pracy nadliczbowej, limity oraz dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych

Dzień dobry. Pracą nadliczbową jest: praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, praca wykonywana ponad[…]

Przejdź dalej
Monitor ekranowy w miejscu pracy

Dzień  dobry. W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie firmę, w której nie ma choćby jednej osoby[…]

Przejdź dalej
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.