Porady kadrowo-płacowe: 33 miesiące i 3 umowy, czyli limity umowy terminowej

Dzień  dobry. Pracodawcę podpisującego z pracownikiem umowę o pracę na czas określony, zgodnie z Kodeksem pracy,[…]

Przejdź dalej
Zmiana czasu letniego na zimowy

Dzień  dobry. Zmiana czasu – z letniego na zimowy – oznacza, że w nocy z 30[…]

Przejdź dalej
Kilka informacji na temat elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA)

Dzień  dobry. Każda osoba podlegająca ubezpieczeniu chorobowemu, za czas choroby ma prawo do świadczenia pieniężnego (w[…]

Przejdź dalej
Dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika

Dzień  dobry. Pracodawca zgodnie z zaleceniem lekarza Medycyny Pracy, jest zobowiązany zapewnić pracownikowi okulary korygujące wzrok,[…]

Przejdź dalej
Dodatek za pracę w porze nocnej

Dzień  dobry. Poniższe opracowanie dotyczy zagadnienia pracy w porze nocnej uregulowanej w powszechnym prawie pracy. Jednak[…]

Przejdź dalej
Porady kadrowo-płacowe – Urlop okolicznościowy

Dzień  dobry. Pojęcie „urlop okolicznościowy” jest pojęciem potocznym. Powszechnie kojarzy się ono ze zwolnieniem od pracy[…]

Przejdź dalej
Udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy

Pracodawca 6 marca 2021 r. wręczył pracownikowi wypowiedzenie umowy o pracę, które wynosi jeden miesiąc. Czy miał prawo[…]

Przejdź dalej
Niewłaściwe zachowanie pracownika jako podstawa do dyscyplinarnego zwolnienia z pracy

Pracownik nie wykonał polecenia kierownika działu, a w dodatku stwierdził, używając przy tym wulgarnych słów, że ten jest niekompetentny[…]

Przejdź dalej
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”