Sporządzanie i doręczanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę

Prawo pracy przewiduje kilka trybów ustania stosunku pracy. Do często spotykanych należy rozwiązanie umowy o pracę przez[…]

Przejdź dalej
Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

W naszym małżeństwie od początku istnieje wspólność majątkowa. Mąż w związku z planami dotyczącymi otwarcia firmy zaproponował mi podpisanie[…]

Przejdź dalej
Dwa stanowiska pracy w ramach jednej umowy

W większości przypadków przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania jednego rodzaju pracy na rzecz[…]

Przejdź dalej
Uchylenie się od skutków porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę z pracownicą w ciąży

Pracodawca zamierzał zwolnić pracownicę w trybie dyscyplinarnym. Jednak po przeprowadzonych z nią rozmowach i złożonej propozycji rozwiązania umowy za porozumieniem stron,[…]

Przejdź dalej
Karna stawka podatkowa od niezgłoszonej darowizny

W trakcie kontroli urzędu skarbowego okazało się, że w przeszłości nie zgłosiłem darowizny od cioci. Organ podatkowy poinformował,[…]

Przejdź dalej
Obowiązek sprawozdania dla podatników CIT

informujemy, iż do dnia 31 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy CIT zobowiązani są do złożenia sprawozdania[…]

Przejdź dalej
Opodatkowanie usług turystycznych

Niegdyś organy podatkowe podchodziły do zastosowania VAT marża sceptycznie, jeżeli odsprzedaży podlegała pojedyncza usługa. Oczywiście bezpieczniej[…]

Przejdź dalej
Tarcza antykryzysowa – kompedium wiedzy

W związku z wieloma pytaniami przedstawiamy Państwu podsumowanie i omówienie tarczy antykryzysowej wprowadzonej przez rząd RP.[…]

Przejdź dalej
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.