Rozliczenie przychodu od sprzedaży nieruchomości

Sprzedając prywatną nieruchomość (lub jej część oraz udział w nieruchomości), a także zbywając spółdzielcze własnościowe prawo[…]

Przejdź dalej
Urlop wychowawczy

Pracownicy godzący pracę ze sprawowaniem opieki rodzicielskiej nad dzieckiem, często stają przed potrzebą organizacji życia zawodowego[…]

Przejdź dalej
Nowelizacja ustawy wprowadzająca niższy Pit

Prezydent podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą niższy pit tj. obniżającą PIT z 18% do 17% oraz podwyższającą[…]

Przejdź dalej
Kasy fiskalne on-line

Kasy fiskalne on-line to urządzenia, które przesyłają dane o rejestrowanej sprzedaży do systemu teleinformatycznego prowadzonego przez[…]

Przejdź dalej
Nowe zasady wystawiania faktur do paragonów w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r., gdy sprzedaż została zaewidencjonowana na kasie rejestrującej, sprzedawca będzie mógł wystawić[…]

Przejdź dalej
Przywrócenie możliwości składania zeznania rocznego w formie papierowej dla podatników zwolnionych

Od 25 października 2019 r. zeznanie roczne CIT-8 będzie mogło być składane w postaci papierowej przez[…]

Przejdź dalej
Uważaj na oszustwa „na ZUS”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje do swoich klientów o ostrożność przy otwieraniu i odpowiadaniu na maile, które[…]

Przejdź dalej
Mały ZUS plus dla najmniejszych przedsiębiorców od nowego roku

Około 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców od nowego roku będzie mogło skorzystać z tzw. Małego ZUS-u plus.[…]

Przejdź dalej
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.