Nocleg na kwaterze jak narzędzie pracy
Nocleg na kwaterze jak narzędzie pracy

Nocleg na kwaterze jak narzędzie pracy – Wyrok WSA w Warszawie z 20 marca 2019 r.,[…]

Przejdź dalej
Kasy rejestrujące
Kasy rejestrujące

Informujemy, iż od dnia 1 maja 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29[…]

Przejdź dalej
Odezwa MDR
Odezwa MDR

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy nakładające nowe obowiązki podatkowe w zakresie[…]

Przejdź dalej
podatek u źródła
Podatek u źródła – zawieszenie przepisów dotyczących poboru podatku

Z dniem 28 czerwca 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie[…]

Przejdź dalej
split payment
Split Payment

19 lipca 2019 r. Sejm przegłosował wejście w życie zmian dotyczących obowiązkowego split paymentu od dnia[…]

Przejdź dalej
samochód firmowy
Wydatki na eksploatację samochodu firmowego

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych wskazują, że przedsiębiorcy mogą odliczać 100% wydatków na eksploatację firmowego[…]

Przejdź dalej
koszty pośrednie
Zmiana podejścia organów podatkowych dotycząca kosztów pośrednich

Informujemy, iż w ostatnim czasie organy podatkowe zmieniły prezentowane dotychczas przez siebie stanowisko dotyczące odliczania od[…]

Przejdź dalej
kredyt dla firm
Pożyczka na rozwój dla mikro- i małych przedsiębiorców

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła pierwszy nabór wniosków o udzielenie pożyczki i wsparcia w ramach Programu[…]

Przejdź dalej
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.