Czy można ukarać pracownika za spóźnianie się?

woman, clock, run
27 marca 2024

Dzień dobry,

witam w tę przedświąteczną środę. W naszym biurze praca wre, a dzięki temu, że świeci słońce – energii jakby więcej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji jeszcze jutro, a w Wielki Piątek (jak co roku) nasze biuro będzie zamknięte. Na posterunku zostanie tylko Dział Ksiąg Handlowych, który musi do 31 marca sporządzić i podpisać wszystkie sprawozdania finansowe, ale za to 2 kwietnia ( wtorek ) będą odpoczywać po świętach 😊

Pozostali pracownicy będą przygotowywać się do świąt, jedni pewnie będą myli okna, a inni będą cieszyć się piękną pogodą (to zapewne ci szczęśliwcy, którzy „idą w gości” i nie muszą się przejmować porządkami).

Mam dziś dla Państwa również garść informacji prawno-podatkowych:

  • zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej – wydatki związane z drugim lub kolejnym pojazdem mogą stanowić koszty uzyskania przychodów działalności, o ile charakter prowadzonej działalności uzasadnia wykorzystanie więcej niż jednego pojazdu (szczegóły);
  • pracownik może zostać ukarany (upomnieniem lub naganą) za notoryczne spóźnianie się do pracy (gdy spóźnienia są nieusprawiedliwione), nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych (szczegóły).

Pozdrawiam serdecznie  i do usłyszenia jutro 😊

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.