Dzień Ojca, czyli kilka słów o współczesnym rodzicielstwie

23 czerwca 2021

Dzień dobry,

dziś szczególną uwagę i dużo serdeczności kierujemy w stronę Ojców w naszych rodzinach. Osobiście bardzo mnie cieszy, że współcześni tatusiowie są bardziej zaangażowani w życie rodziny, zajmują się dziećmi, spędzają z nimi czas – bo chcą. Ojciec pełni istotną rolę w życiu dziecka. Dla mnie tata jest autorytetem oraz, jak to określił niedawno mój serdeczny kolega, będący jednocześnie lekarzem mojego taty – taki współczesny Winnetou.

Wszystkim naszym klientom, którzy pełnią tę ważną życiową rolę, życzę wszystkiego co najlepsze – radości z rodzicielstwa, pięknych wspólnych chwil z dziećmi i mocnych więzi, niesłabnących pomimo upływu czasu.

Pamiętajmy dziś również o tych ojcach, których nie ma już z nami – przywołajmy w pamięci jakieś piękne wspomnienie i w ten sposób ich uczcijmy.

Tak jak wspomniałam na początku, współczesny model rodziny bardzo się różni choćby od tego, który pamiętam z dzieciństwa. Czekam na moment, kiedy w przestrzeni publicznej w miejsce tabliczek „Dla matek z dziećmi” pojawią się te z „Dla rodziców z dziećmi”, przewijaki będą też w męskich toaletach, a urlopy tacierzyńskie równie popularne co macierzyńskie.

Dużo się zmienia, również w prawodawstwie. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało informację o prawach, jakie przysługują mężczyznom wychowującym dzieci. Niektóre z nich to:

 • urlop ojcowski – do dwóch tygodni (możliwy do wykorzystania przez dwa lata od dnia narodzin dziecka lub od dnia uprawomocnienia się adopcji);
 • zwolnienie z pracy z tytułu urodzin dziecka – dwa dni (z zachowaniem wynagrodzenia);
 • uprawnienia dzielone z matką:
  • prawo do części urlopu macierzyńskiego bądź urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego,
  • urlop rodzicielski – do 32 lub 34 tygodni (w zależności od liczby urodzonych dzieci),
  • urlop wychowawczy w celu sprawowania opieki nad dzieckiem – do 36 miesięcy,
  • możliwość obniżenia wymiaru czasu pracy – do połowy etatu,
  • zakaz zatrudniania ojca opiekującego się dzieckiem w przerywanym systemie czasu pracy oraz delegowania poza stałe miejsce pracy,
  • zwolnienie od pracy z tytułu wychowywania dziecka do lat 14 – 2 dni na rok (z zachowaniem wynagrodzenia),
 • przejęcie przez ojca urlopu macierzyńskiego.

Po szczegółowe informacje odsyłam na www.gov.pl/web/rodzina.

Na koniec przypomnę jeszcze, że Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2021 r. przyjęła propozycję:

 • wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2022 r. w kwocie 3.000 zł
 • oraz minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w 2022 r. w kwocie 19,60 zł.

Proponowane kwoty będą przedmiotem negocjacji z partnerami społecznymi, które powinny zakończyć się w ciągu 30 dni od dnia otrzymania propozycji.

Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkim przyjemnego popołudnia (z nieco spokojniejszą aurą).

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.