Firmy będą musiały ujawniać różnice w zarobkach między kobietami i mężczyznami

10 marca 2021

Komisja Europejska wyszła z propozycją wprowadzenia regulacji, które będą nakładać na pracodawców obowiązek ujawniania różnic w zarobkach kobiet i mężczyzn piastujących te same stanowiska.

Wszystko w związku z utrzymującą się luką płacową. Według danych KE kobiety zarabiają w UE średnio 14% mniej niż mężczyźni, jeśli porównamy tylko pensje zasadnicze. W Polsce, według danych krajowych, mężczyźni zarabiają ok. 19% więcej niż kobiety w pensjach, a ok. 30% więcej w dodatkowych elementach wynagrodzenia.

Pomimo tego, że sama nigdy nie spotkałam się z podobną dyskryminacją, wiem, że takie sytuacje się zdarzają i należy niwelować te nierówności. Potrzeba do tego nie tylko dyrektywy unijnej, lecz również zmian światopoglądowych, wzajemnego szacunku i partnerskiego podejścia we współpracy.

Wierze, że dzięki sukcesywnej pracy nad samym sobą możemy zmieniać nie tylko siebie, ale i otoczenie, w którym na co dzień funkcjonujemy.

Kończąc tę wiadomość, chcę powiedzieć, że jestem ogromnie wdzięczna za wszystkie serdeczne życzenia, które spłynęły do nas w Dniu Kobiet. Kierując się partnerskim podejściem i sympatią, pragnę złożyć najlepsze życzenia wszystkim mężczyznom, którzy czytają tę wiadomość, wszak dziś przypada Dzień Mężczyzny. Życzę sukcesów zawodowych, dystansu do spraw mniej ważnych, empatii i tego, żebyście Panowie nie wyrastali z własnych marzeń i zawsze dążyli do celu z tą samą nieprzejednaną wytrwałością.

Grafika: www.freepik.com

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.