Garść ważnych informacji na weekend

19 kwietnia 2024

Dzień dobry,

mam dziś dla Państwa kilka ważnych informacji prawno-finansowych związanych ze świadczeniami, urlopami i… oczywiście podatkami. Zaczynajmy.

800+

ZUS przypomina, że złożenie wniosku o 800+ do końca kwietnia br. gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia. Co jeszcze warto wiedzieć?

  • Nowy okres rozliczeniowy w programie 800+ rozpocznie się 1 czerwca tego roku i potrwa do 31 maja 2025 r.
  • Wnioski można składać przez portal Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS, a także za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS.
  • Jeśli wniosek zostanie złożony w kwietniu, wówczas świadczenie zostanie wypłacone w czerwcu.
  • Jeśli wniosek zostanie złożony w maju, wówczas świadczenie zostanie wypłacone do 31 lipca (wraz z wyrównaniem za czerwiec).
  • Jeśli rodzice czy opiekunowie spóźnią się i wniosek na nowy okres złożą po 30 czerwca, to nie otrzymają już wyrównania od czerwca.

Przypominam, że świadczenie 800+ przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów (istnieje kilka wyjątków, które zostały opisane na stronie ZUS).

Zaległy urlop

Trafiło do nas pytanie, czy pracodawca może zaakceptować wniosek pracownika o wyrażenie zgody na wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego w okresie 2 lat, licząc od dnia złożenia wniosku. Odpowiedź brzmi: nie. Przychylenie się do wniosku może skutkować grzywną w wysokości 1000-3000 zł.

Kodeks pracy przewiduje obowiązek udzielenia pracownikowi niewykorzystanego zgodnie z planem urlopu wypoczynkowego najpóźniej do 30 września następnego roku kalendarzowego (pracownik musi rozpocząć urlop przed tym terminem)

’oZUSowienie’ umów zleceń

Ministerstwo funduszy i polityki poinformowało, że pełne 'ozusowienie’ omów zlecenie nie nastąpi na początku 2025 r., ponieważ „tę reformę trzeba dobrze skalkulować”. Minister dodała: „data finalna to jest połowa 2026 roku. To co nie może być zrobione w tym roku – musi być zrobione w przyszłym”. Jednocześnie zadeklarowano, że zmiany mają objąć również umowy o dzieło.

Na koniec chcę podzielić się kilkoma refleksjami. Na jutro przypada Dzień Wolnej Prasy i zaczęłam się zastanawiać, czy coś takiego jeszcze w ogóle istnieje🤐😶? Jakość mediów, czy to drukowanych, czy cyfrowych sukcesywnie leci na łeb na szyję, debaty publiczne są na coraz niższym poziomie. Nie umiemy ze sobą rozmawiać, wymieniać się poglądami, poszukiwać rozwiązań, które w jakiś sposób będą godzić potrzeby różnych stron. W zamian szybko się nakręcamy, zamykamy na argumenty drugiej strony… To, co dzieje się w mediach w związku z wyborami samorządowymi sprawiło, że zaczęłam unikać słuchania wiadomości – odcinam się od wszystkiego, co budzi moje ogromne zdziwienie i niedowierzanie. Jak wielu z nas, marzy mi się świat bez wojen i nienawiści, ale wiem, że to nieosiągalna utopia… Wierzę jednak, że w tej naszej mikroskali, najbliższym otoczeniu jesteśmy w stanie dużo zmienić. Możemy budować, zamiast burzyć, możemy rozmawiać, zamiast się kłócić, możemy być dla siebie serdeczni, zamiast skakać sobie do gardeł. Takiego świata nam życzę.

Na koniec wątek już znacznie bardzo pozytywny. Na jutro przypada również Dzień Doceniania Męża😉 🙂 Zachęcam, żeby w ogóle zrobić z tego dnia dzień doceniania najbliższych nam osób. Spędźmy ten weekend z tymi, których kochamy, cenimy, szanujemy, i którzy sprawiają, że nasze życia są po prostu lepsze. Niech wiosna 🌷🌸🌹🌺 wkroczy do naszych serc, bo na wiosenną aurę chyba musimy jeszcze trochę poczekać.

Pozdrawiam serdecznie 😉

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.