Klienci

Zapewniamy profesjonalną obsługę podmiotów gospodarczych. Doradztwo i kompleksowe usługi z zakresiu rachunkowości, podatków, prawa gospodarczego oraz płac i kadr to nasza specjalność.

Mamy doświadczenie w prowadzeniu:

  • spółek handlowych;
  • spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych;
  • podmiotów z kapitałem zagranicznym;
  • podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych;
  • dokumentacji osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą.
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.