Kontakt

Biuro Rachunkowe RK
Al. Armii Krajowej 2,
83-200 Starogard Gdański, Poland

tel./fax: +48 58 562 62 05
mobile: +48 695 599 701
biuro@biurokamrowska.pl

    Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

    Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.