Liczba lokali nie przesądza o charakterze najmu

Liczba lokali nie przesądza o charakterze najmu
31 lipca 2019

Liczba lokali nie przesądza o charakterze najmu – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 29 stycznia 2019 r., nr 0112-KDIL3-2.4011.469.2018.2.AK.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, autor Magdalena Majkowska

  • Najem nieruchomości wykonywany w ramach zwykłego zarządu majątkiem, z nastawieniem na zaspokojenie potrzeb własnych i najbliższej rodziny, w granicach zwyczajowo przyjętych reguł gospodarności, nie stanowi działalności gospodarczej.

Z wnioskiem o interpretację wystąpiła podatniczka, która planuje z mężem kupić i przebudować dom rodziców. Powstanie w nim sześć niezależnych mieszkań, z czego dwa pozostaną do użytku właścicieli, a cztery będą wynajęte. W przyszłości mają je zająć dzieci podatniczki, obecnie mieszkające za granicą. Zastrzegła, że nie będzie świadczyć żadnych dodatkowych usług związanych z najmem, a jej jedyna aktywność jako wynajmującego będzie się ograniczać do szukania nowych najemców.

Dyrektor KIS zgodził się, że podatniczka będzie rozliczać przyszłe dochody z najmu jako osoba fizyczna. Dyrektor KIS przyznał, że wprawdzie najem będzie miał zarobkowy charakter, jednak nie będzie prowadzony w sposób ciągły, metodyczny, systematyczny i uporządkowany, a więc właściwy dla działalności gospodarczej. Wskazał również, że ilość wynajmowanych lokali nie jest przesłanką bezwzględnie przesądzającą o kwalifikacji uzyskiwanych przychodów z najmu do określonego źródła przychodu.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.