Można sprzedać działkę zamienną bez PIT

Można sprzedać działkę zamienną bez PIT
31 lipca 2019

Można sprzedać działkę zamienną bez PIT – Wyrok WSA w Krakowie z 5 marca 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 50/19.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, autor Łukasz Zalewski

  • Działkę, którą podatnik otrzymał jako odszkodowanie w zamian za nieruchomość wywłaszczoną pod budowę drogi, można sprzedać bez podatku przed upływem 5 lat.

Chodziło o kobietę, która od 1996 r. była właścicielką działki. W 2014 r. działka ta została wywłaszczona i zajęta pod budowę drogi. Kobieta sądziła, że nie będzie musiała płacić PIT, jeśli sprzeda działkę zamienną przed upływem 5 lat od jej otrzymania.

WSA w Krakowie wskazał, że podatniczka działa w tej sprawie w wyniku przymusu, a nie dobrowolnie. Zgodził się ze skarżącą, że gdyby sprzedała ona nieruchomość nabytą w 1996 r., podatku by nie było. Sąd podkreślił też, że celem art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o PIT była eliminacja zjawiska spekulacji nieruchomościami, stąd wymóg odczekania 5 lat od nabycia. W tej sprawie jednak nie mamy do czynienia ze spekulacją.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.