Nabór wniosków na prace interwencyjne

man, write, plan
3 kwietnia 2024

Zapraszamy pracodawców do składania wniosków na prace interwencyjne ❗

📑Prace interwencyjne polegają na refundacji części kosztów wynagrodzenia bezrobotnego, zatrudnionego na podstawie skierowania z urzędu pracy + składek ZUS od refundowanej kwoty.

Maksymalny okres refundacji wynosi 6 miesięcy.

W 2024 roku kwota refundacji wynosi: 1410 zł + składki ZUS od tej kwoty.

Aktualny nabór na wsparcie realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+), Funduszy Europejskich dla Pomorza (FEP 2021-2027), w ramach projektu „Aktywność — Praca”.

Okres realizacji projektu: 01.01.2023 – 31.12.2024 roku.

◼Szczegółowych informacji udziela:

– p. Katarzyna Rogala w pokoju 15 📞58 690 33 71,

– lub Kierownik Działu CAZ-PI – p. Ziemowit Wiciak w pokoju 13 📞58 56 256 23.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.