Nocleg na kwaterze jak narzędzie pracy

Nocleg na kwaterze jak narzędzie pracy
31 lipca 2019

Nocleg na kwaterze jak narzędzie pracy – Wyrok WSA w Warszawie z 20 marca 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 971/18.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, autor Patrycja Dudek

  • Zakwaterowanie w miejscu budowy wiąże się z niedogodnością wykonywanej pracy, a nie przysporzeniem. Nie ma więc zaliczek na PIT od nadwyżki ponad 500 zł miesięcznie.

Spór z fiskusem toczyła firma budowlana, która przeprowadza roboty na terenie całego kraju, w kilkudziesięciu lokalizacjach. Jej pracownicy wykonują swoje obowiązki służbowe bezpośrednio na placu budowy. Firma zapewnia darmowe noclegi.

W ocenie Dyrektora KIS nie można mówić, że darmowe zakwaterowanie nie jest dla pracowników korzyścią.

Nie zgodził się z tym WSA w Warszawie. Jego zdaniem oferowane na kwaterach noclegi nie są korzyścią, tylko wiążą się z niedogodnością pracy i powinny one być traktowane jako typowe narzędzie pracy, tak jak np. koparka.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.