Nowelizacja ustawy wprowadzająca niższy Pit

28 października 2019

Prezydent podpisał nowelizację ustawy wprowadzającą niższy pit tj. obniżającą PIT z 18% do 17% oraz podwyższającą koszty uzyskania przychodów dla pracowników.
W konsekwencji nastąpiło obniżenie podatku PIT z 18% do 17%. Druga stawka (32%) pozostanie niezmieniona. Nie ulegnie również zmianie wysokość progu, od którego ma zastosowanie druga ze stawek (85 528 zł).

Dodatkowo obniżone zostały koszty pracy przez co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodów dla pracowników.

Ile zyskają pracownicy? O ile więcej trafi do ich kieszeni?

  • osoba zarabiająca np. 2.250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) zyska rocznie 472 zł,
  • przy pensji 4.765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) – zysk wyniesie rocznie 732 zł.

Miesięczne koszty uzyskania przychodów wyniosą:

  • 250 zł – podstawowe
  • 300 zł – podwyższone
Rodzaj kosztówStan prawny sprzed nowelizacjiStan prawny od 1.01.2020Stan prawny w IV kwartale 2019 r.
Koszty miesięczne111 zł 25 gr250 zł250 zł
Limit kosztów rocznych1 335 zł3 000 zł1751 zł 25 gr
Limit kosztów rocznych pracownika wieloetatowego2002 zł 05 gr4 500 zł2626 zł 54 gr
Koszty miesięczne pracownika zamiejscowego139 zł 06 gr300 zł300 zł
Limit kosztów rocznych pracownika zamiejscowego1668 zł 72 gr3 600 zł2151 zł 54 gr
Limit kosztów rocznych pracownika zamiejscowego wieloetatowego2502 zł 56 gr5 400 zł3226 zł 92 gr

Zmianie uległa również kwota wolna od podatku i wynosi 43,76 zł miesięcznie (525,12 zł/12).

Może się zdarzyć taka sytuacja, że podatnik:

  • uzyska dochody w roku 2019 r. dopiero począwszy od 01 października 2019 r.,
  • albo w okresie trzech pierwszych kwartałów uzyskał dużo niższe dochody niż w ostatnim kwartale.

Wówczas w sytuacji, gdy pracodawca rozliczając podatek zastosuje 17% skalę podatkową, pracownik rozliczając dochód roczny w zeznaniu rocznym zastosuje 17,75% skalę podatkową, co spowoduje niedopłatę podatku do Urzędu Skarbowego. W związku z powyższym w okresie przejściowym, aby nie doszło do zapłaty podatku w rozliczeniu rocznym na wniosek podatnika przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych od dnia 01 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. płatnicy stosują zamiast stawki 17% stawkę 17,75%.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.