O firmie

Działamy na podstawie wydanej przez Ministra Finansów Licencji Nr 38622
na podstawie §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2002r.
w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych
(Dz. U. Nr 120, poz. 1022, z późn. zm.).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni
od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących usługowo
księgi rachunkowe. Przez ponad osiemnastoletni okres działalności
zdobyliśmy zaufanie Klientów działających w branżach:
usługowej, handlowej i produkcyjnej.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”