Planowane zmiany w KSeF i program „Aktywny rodzic”

stock, iphone, business
16 kwietnia 2024

Dzień dobry,

 

tym z Państwa, którzy może nie pamiętają – przypominam, że obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach KSeF został przesunięty i nie wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. W zamian Ministerstwo Finansów zapowiedziało szereg zmian, oto niektóre z nich:

  • ujednolicenie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników,
  • odroczenie terminu obowiązkowego e-fakturowania w przypadku wystawiania przez podatników faktur w kasach rejestrujących i paragonów z NIP uznanych za faktury,
  • odroczenie wprowadzenia kar za niestosowanie KSeF,
  • dopuszczeniu możliwości wystawiania faktur konsumenckich w KSeF,
  • umożliwienie podatnikom wystawiania elektronicznych faktur offline poza KSeF,
  • odroczenie obowiązku podawania numeru KSeF przy płatnościach, w tym w ramach MPP.

 

Z komunikatu MF wynika, że opisane rozwiązania zostaną przedstawione do dalszych konsultacji w formie propozycji zmian do ustawy o VAT. Data odroczenia obowiązkowego KSeF zostanie podana na przełomie kwietnia i maja br. – pewne jest, że KSeF nie zacznie obowiązywać w 2024 r. Więcej szczegółów jest publikowanych na bieżąco na stronie ministerstwa.

 

Drugim tematem, na który chciałam zwrócić Państwa uwagę, jest to, że 9 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic”. Ustawa ta wprowadza do systemu prawnego trzy świadczenia wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka:
•    świadczenie „aktywni rodzice w pracy”
•    świadczenie „aktywnie w żłobku”
•    świadczenie „aktywnie w domu”

 

Szczegółowe dane nt. programu znajdziecie Państwo na rządowej stronie, a w poniżej tabeli ujęte zostały najważniejsze informacje o wysokości świadczeń.

Rodzaj świadczenia 

Opis świadczenia

„aktywni rodzice w pracy”Świadczenie jest kierowane do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Ma ono przysługiwać w wysokości 1.500 zł lub – w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1.900 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12. do 35. miesiąca życia dziecka. To od samych rodziców będzie zależało na co przeznaczą te środki – będą mogli np. sfinansować z nich opiekę sprawowaną przez babcię (w tym emerytkę) na podstawie umowy uaktywniającej (tj. umowy zawieranej z nianią).
„aktywnie w żłobku”Świadczenie ma być wprowadzone zamiast funkcjonującego obecnie dofinansowania w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Ma ono wynosić 1.500 zł lub – w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – 1.900 zł miesięcznie, nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.
„aktywnie w domu”Świadczenie będzie stanowiło wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie z dwóch wyżej opisanych świadczeń. Będzie to w szczególności dotyczyć sytuacji, gdy rodzice pozostaną nieaktywni zawodowo i nie będą mogli uzyskać prawa do świadczenia „aktywni rodzice w pracy” lub ich dziecko nie będzie uczęszczało do instytucji opieki i nie będą mogli pobierać świadczenia „aktywnie w żłobku”. Ma ono przysługiwać na analogicznych zasadach, jak obecnie funkcjonujący rodzinny kapitał opiekuńczy, z tą różnicą, że świadczenie „aktywnie w domu” będzie:

można uzyskać na każde, w tym na pierwsze i jedyne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia oraz
przysługiwało wyłącznie w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące (nie będzie możliwości pobierania świadczenia w wysokości 1.000 zł przez 12 miesięcy, jak ma to miejsce w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego).

Wprowadzenie tego świadczenia będzie skutkowało koniecznością uchylenia dotychczas obowiązującej ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

 

Na jutro przypada Światowy Dzień Kostki Rubika. Piszę o tym, bo fascynuje mnie ta zabawka logiczna. To jeden z niewielu sposobów, który sprawdza się za każdym razem, gdy chcę oderwać myśli od bieżących spraw i dać mózgowi nieco wytchnienia, skupiając się na jednej rzeczy. Serdecznie polecam spróbować, szczególnie, że jutro mija już 150 lat od jej wynalezienia przez Erno Rubika (1874 r.).

 

Może kogoś z Państwa zafascynuje fakt, że Mats Valk – sześciokrotny medalista Mistrzostw Świata i jedenastokrotny medalista Mistrzostw Europy – potrzebował zaledwie 4,74 sekundy na jej ułożenie. Co za wynik! W moim przypadku każda minuta spędzona na układaniu przynosi mi dużo dobrego, dlatego wcale nie zależy mi, żeby układać ją coraz szybciej, ale podziwiam wszystkich, którzy umieją rozwiązać tę zagadkę w tak krótkim czasie.

 

Pozdrawiam serdecznie 😊

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.