Terminale płatnicze i piękny weekend przed nami 🎅🏽

3 grudnia 2021

Dzień dobry. 

Coraz więcej mamy zapytań o konieczność posiadania terminali płatniczych od 1 stycznia 2022 roku. Przesyłam zatem informację dotycząca zmian Polskiego Ładu w zakresie zapewnienia klientom możliwości dokonywania płatności w formie elektronicznej.

W 2022 r. wchodzi nowy obowiązek polegający na zapewnieniu klientom (prowadzącym działalność i konsumentom) możliwości dokonywania płatności bezgotówkowych. Co istotne możliwość taką należy zapewnić w każdym miejscu, w którym działalność jest faktycznie wykonywana, czyli np. w lokalu, poza lokalem, w pojeździe. Zmiana ta dotknie najbardziej przedsiębiorców, które swoje usługi świadczą w wielu miejscach poza lokalem przedsiębiorstwa.

Płatności będą mogły być wykonywane z pomocą instrumentów płatniczych w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych. Definicja instrumentu płatniczego to zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego (art. 2 pkt 10 ustawy o usługach płatniczych). W praktyce chodzi o karty płatnicze, karty wirtualne, elektroniczne karty przedpłacone systemy typu BLIK, ale również przelewy.

W praktyce przedsiębiorca musiałby zapewniać możliwość dokonania przelewu w miejscu, w którym prowadzi działalność – zatem nie można uznać to za wykonalne praktycznie. Ustawa dotyczy zapewnieniu możliwości, a nie faktycznego przyjmowania płatności w danej formie. Nie mówi też o zapewnieniu możliwości wykonywania płatności za pomocą wielu instrumentów płatniczych. W ustawie mowa jest o instrumencie płatniczym w liczbie pojedynczej bez określenia jego rodzaju. W związku z tym przedsiębiorca ma wybór jaką metodę dokonywania płatności zapewni.

Można określić, co na pewno nie jest instrumentem płatniczym – wyłączenia zawiera art. 6 ustawy o usługach płatniczych. Instrumentami płatniczymi nie są: transakcje gotówkowe, za pomocą czeków, płatności doliczane następnie do rachunków operatorów telekomunikacyjnych, płatności za pomocą bonów lub kart podarunkowych (czyli takie gdzie można płacić tylko w jednym miejscu).

Dodatkowo trzeba zauważyć, że obowiązek ten dotyczy przedsiębiorców, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Nie będą mieli takiego obowiązku przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż wyłącznie na rzecz innych przedsiębiorców, ale także zwolnieni z obowiązku posiadania kas: m.in. nie osiągający obrotów powyżej 20.000 zł lub przyjmujący płatności od osób fizycznych wyłącznie za pomocą rachunków bankowych. Z obowiązku tego nie będą za to na pewno zwolnieni taksówkarze.

Dodatkowo można się spodziewać, że minister gospodarki zwolni, przynajmniej w początkowym okresie niektórych przedsiębiorców z obowiązku przyjmowania płatności za pomocą instrumentów pieniężnych – na razie na stronie Rządowego Centrum Legislacji nie ma projektu rozporządzenia.

Niektórzy z naszych Klientów bronią się przed posiadaniem terminala i tak naprawdę rozwiązaniem byłoby udostępnienie Klientom miejsca ( komputera ), na którym mogliby dokonać zapłaty przelewem lub wystawić po wykonaniu usługi ( sprzedaży ) fakturę imienną z formą płatności: przelew.

Biorąc pod uwagę zapisy znowelizowanej ustawy Prawo przedsiębiorców i komentarze do ustawy o usługach płatniczych umożliwienie płatności za pomocą przelewów elektronicznych na udostępnionym urządzeniu wydaje się spełniać te wymogi. Zgodnie z komentarzami:

Przez instrument płatniczy należy też rozumieć każdą inną procedurę, która pozwala na zrealizowanie transakcji płatniczej (np. w przypadku bankowości internetowej ustalony w tym celu numer klienta, zindywidualizowane hasło, kody dostępu).

Zatem teoretycznie takie postępowanie mogłoby spełniać wymogi ustawowe. Jednak z wielu względów nie polecalibyśmy faktycznego stosowania takiego rozwiązania. Po pierwsze z uwagi na brak profesjonalizmu i możliwą odpowiedzialność za szkody, które poniesie klient, który zdecyduje się na taką płatność, w wyniku braku zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. Również zapewnienie natychmiastowego potwierdzenia otrzymania płatności przez przedsiębiorcę nie jest możliwe. Docelowo zainteresowanie klientów płatnościami bezgotówkowymi raczej rośnie, a w Polskim Ładzie wprowadzono dodatkową ulgę na zakup terminali płatniczych. O tej uldze napiszę w kolejnym mailu.

Czas na milsze tematy. Znacznie bardziej od Nowego Ładu wolę Stary Ład, zgodnie z którym już w najbliższy poniedziałek będziemy poszukiwać prezentów pod poduszkami, w butach, w dużych skarpetach… Tak! Mikołajki 🎅🏽 już za kilka dni. Proszę nie zapomnieć dobrze wyczyścić butów i wystawić je na parapet. Dawna  legenda głosiła, że jeśli Mikołaj dostrzeże brudne buty w sieni, zostawi domownikom tylko zgniłego ziemniaka. A jak 'pachnie’ zgniły ziemniak chyba każdy wie… Dlatego życzę Państwu pięknego weekendu i radosnego 🎁 poniedziałkowego poranka – przepełnionego wyłącznie aromatem świeżo parzonej kawy.

Jeszcze jedno. Już jutro Barbórka, w związku z czym wszystkim Basiom składam najserdeczniejsze ⭐️życzenia – dużo zdrowia, dobrych ludzi 🤗wokół i wielu powodów do uśmiechu. Jeżeli macie Państwo w swoim otoczeniu jakieś Barbary – wyściskajcie😙 je mocno, nawet pomimo obostrzeń 😉

Pozdrawiam serdecznie, spokojnego wieczoru.

Roma Kamrowska 🎄

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.