Trochę zadumy i …. podatków

26 października 2022

Dzień dobry,

w związku z tym, że coraz częściej pytacie Państwo czy należy opłacać podatek od nieruchomości za panele fotowoltaiczne – spieszę z wyjaśnieniem. Postaram się to opisać maksymalnie prosto.

To, czy panele fotowoltaiczne będą opodatkowane podatkiem od nieruchomości zależy od tego, gdzie i w jaki sposób są zamontowane.

  1. Panele fotowoltaiczne montowane na dachu budynku nie stanowią odrębnego od budynku przedmiotu opodatkowania.
  2. Jeśli chodzi o panele fotowoltaiczne instalowane na gruntach, to decydujące znacznie ma tu fakt, iż konstrukcja taka może przybierać różne formy i być montowana w różny sposób. Kształtuje się jednak pogląd, że panele fotowoltaiczne zamocowane na konstrukcji posadowionej na gruncie, same w sobie nie podlegają opodatkowaniu.

Przedmiotem opodatkowania są natomiast części budowlane (np. kotwy, palowania, płyty betonowe), czyli konstrukcje, na których panele solarne są zamontowane (por. wyrok NSA z dnia 18 grudnia 2018 r., sygn. akt II FSK 1275/18, i wyrok WSA w Szczecinie z dnia 11 września 2019 r., sygn. akt I SA/Sz 239/19).

 

Korzystając z okazji, chcę również przypomnieć Państwu, że wszystkie osoby uprawnione do zasiłku rodzinnego mogą pobierać również różnego rodzaju dodatki, np. dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (przysługuje również na dzieci rozpoczynające przygotowanie przedszkolne – tzw. 'zerówkę’). Dodatek wynosi 100 zł i można go pobrać raz do roku. Żeby go otrzymać, należy złożyć wniosek o jego wypłatę do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Na złożenie wniosku w tym okresie zasiłkowym zostało jeszcze kilka dni – termin mija 31 października 2022 r. Wnioski przyjmują urzędy gmin i miast. Warto o tym przypomnieć pracownikom.

Natomiast do 30 listopada 2022 r. można się ubiegać o tzw. świadczenie 300+ na dziecko, które rozpoczęło rok szkolny, ale nie ukończyło jeszcze 20 roku życia (lub 24., jeżeli ma orzeczenie o niepełnosprawności). Świadczenie wypłaca ZUS i to do tego organu należy złożyć wniosek. Można to zrobić wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub portalu PUE ZUS, albo Emp@tia.

Kończąc tę wiadomość, chcę poinformować, że 31 października 2022 r. nasze biuro jest nieczynne, w związku z czym proszę o jak najszybsze dostarczenie dokumentów związanych z naliczeniem płac.

W związku ze zbliżającym się weekendem i przypadającym tuż po nim Święcie Zmarłych, chcę się z Państwem podzielić osobistą refleksją. Bardzo lubię ten dzień. Część osób dziwi się, gdy to mówię, ale po chwili zastanowienia już rozumieją moją perspektywę. Traktuję ten dzień jako okazję do spokojnego odwiedzenia osób, których już ze mną nie ma, a bardzo je kochałam, były mi bliskie, przeżyłam z nimi piękne chwile… Chcę pielęgnować te wspomnienia.

Wprawdzie 1 listopada to święto religijne, ale wiem, że dla wielu niewierzących, to również ważny dzień. Wykorzystują tę okazję, żeby niespiesznie przystanąć obok grobów najbliższych i przywołać w sobie pamięć o nich. Każdy z nas chce być zapamiętany, dlatego my też pamiętajmy. Niezależnie od pogody i od ruchu na drodze – wyjdźmy z domów choć na chwilę. Jeśli od cmentarza dzieli nas zbyt długi dystans – wyjdźmy do lasu, parku, nad rzekę i tam powspominajmy tych, za którymi tęsknimy. Niech tego dnia nasza lista „to do” ma tylko jedną pozycję – pamiętać.

 

Pozdrawiam serdecznie 😉

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.