Ulga na zabytki – Pozytywna strona Polskiego Ładu :-)

7 lutego 2022

Dzień dobry.

W ramach Polskiego Ładu wprowadzono regulacje, na mocy których podatnicy PIT opodatkowani według skali, podatkiem liniowym i ryczałtem ewidencjonowanym zyskali prawo do tzw. ulgi na zabytki. Ma ona zachęcić podatników do inwestowania w ochronę zabytków. Została ona uregulowana w art. 26hb ustawy o PIT.

To zachęta podatkowa – odliczenie od podstawy opodatkowania:

  • 50% kwoty poniesionych wydatków na wpłaty na fundusz remontowy oraz na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dotyczące zabytku (wpisanego do rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji zabytków),
  • wydatku na nabycie zabytku wpisanego do rejestru zabytków, nie więcej niż kwota odpowiadająca iloczynowi 500 zł i liczby metrów kwadratowych powierzchni użytkowej tego zabytku; limit odliczenia na wszystkie inwestycje podatnika z tego tytułu nie może przekroczyć 500 000 zł.

Zasady stosowania tej ulgi zostały omówione w opublikowanym przez Ministerstwo Finansów materiale pt. „POLSKI ŁAD. Ulga na zabytki” – w załączeniu.

Osobiście uważam, że to pozytywna zmiana w Polskim Ładzie. Oczywiście jestem przekonana, że ulga jest celowana i powstała „ na zamówienie”, ale kto zabroni nam podatnikom z niej skorzystać, jeśli mamy lub nabędziemy nieruchomość wpisaną do rejestru zabytków.

Pozdrawiam serdecznie

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”