W 80 dni do Polskiego Ładu – zmiana nr 10 – Zmiana terminu płatności składek ZUS 2022

14 października 2021

Dzień  dobry.

  1. Zmiana terminu płatności składek ZUS 2022

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych

Dziś również będzie krótko, ale niemniej ciekawie.

Planuje się zmianę terminu płatności składek (społecznych, zdrowotnych, FP, FGŚP) i ujednolicenie terminu płatności z podatkami w przypadku osób fizycznych. Termin płatności składek dla osób prawnych pozostaje bez zmian:

Osoby fizyczne – do 20. dnia miesiąca następnego

Osoby prawne – do 15. dnia miesiąca następnego

Nasza ocena zmiany : Neutralna  (gdyby osoby prawne miały jednolity termin z fizycznymi – byłoby prościej w kalendarzu)

Podstawa prawna zmiany: art. 8 pkt 4 druku sejmowego nr 1532 

Pozdrawiam serdecznie,

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.