W 80 dni do Polskiego Ładu – zmiana nr 12 – Likwidacja Karty Podatkowej w 2022 roku

5 listopada 2021

Dzień dobry.

  1. Likwidacja Karty Podatkowej w 2022 roku

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  

Możliwość rozliczania się w 2022 roku z Urzędem Skarbowym w formie Karty Podatkowej zostaje bardzo ograniczona. Skorzystać z Karty Podatkowej w 2022 roku będą mogli tylko Ci podatnicy, którzy na dzień 31.12.2021 rozliczali się w formie Karty Podatkowej. Podatnicy którzy zaprzestaną rozliczania się w formie Karty Podatkowej w przyszłości, nie będą mogli już do niej wrócić. Karty Podatkowej w 2022 nie będą mogli stosować także lekarze zatrudnieni na tzw. kontraktach w szpitalach czy przychodniach.

Nasza ocena zmiany : Negatywna

Podstawa prawna zmiany: art. 29 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

Pozdrawiam serdecznie 🍁🍂

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.