W 80 dni do Polskiego Ładu – Zmiana nr 13 – 12.000 zł na drugie i kolejne dziecko między 12 a 36 miesiącem życia

14 listopada 2021

Dobry wieczór.

  1. 12.000 zł na drugie i kolejne dziecko między 12 a 36 miesiącem życia

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym

Dziś niedziela, zatem zróbmy sobie wolne od podatków i przyjrzyjmy się innej zmianie, która notabene nie jest stricte wpisana w zmieniające się ustawy podatkowe, ale ponieważ wchodzi w życie w zasadzie równo z Nowym Ładem, to śmiało można powiedzieć że jest w jakiś sposób z nim związana.

Na czym polega świadczenie 12.000,00 zł PLUS?

Na przykładzie, bo tak lubię

Pani Vanessa ma dziecko, które powiedzmy sobie, urodziło się wczoraj, tj. 13-11-2021. Przysługuje jej od tej daty świadczenie 500+ na dotychczasowych warunkach. Natomiast już od 13-11-2022 będzie mogła otrzymywać świadczenie dodatkowe! w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 12 miesięcy, bądź dodatkowe 500+ przez okres kolejnych 24 miesięcy i to niezależnie od wysokości uzyskiwanych przez nią dochodów.

Co musi zrobić Pani Vanessa, aby to świadczenie otrzymać?

Złożyć elektronicznie, w terminie*, wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i wskazać czy życzy sobie otrzymywać dodatkowe 500 zł przez 24 miesiące, czy też może 1000 zł przez 12 miesięcy. Wniosek składa do ZUS, ale może do tego poza platformą PUE ZUS, wykorzystać portal Emp@tia czy też bankowość elektroniczną.

*Termin …. tutaj uwaga, by nie stracić, bo przepis mówi tak:

“Art. 31. 1. Wnioski składa się w okresie między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia, a w przypadku wniosków na dziecko przyjęte na wychowanie, w stosunku do którego osoba, która przyjęła je na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia – w okresie między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego 12. miesiąc liczony od dnia, w którym osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po 12. miesiącu liczonym od dnia, w którym osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.”

Kolejny mówi tak:

2. W przypadku złożenia wniosku po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, kapitał przysługuje od miesiąca złożenia wniosku.”

…i jeszcze jeden mówi tak:

“4. W przypadku złożenia wniosku po upływie okresu, o którym mowa w art. 31 ust. 1, łączna wysokość kapitału podlega obniżeniu o kwotę 500 zł za każdy miniony miesiąc.” 

Cóż, nie próbujcie tego zrozumieć, to skomplikowane  😊

No więc kiedy Vanessa może złożyć ten wniosek, by nie stracić części/całości świadczenia? :

  • Vanessa musi złożyć wniosek między 9 a 13 miesiącem życia dziecka. Nie wcześniej i nie później

Podoba Wam się ta zmiana?

Nasza ocena tej zmiany:  Negatywna  ( nie jesteśmy za rozdawaniem świadczeń ).

Pozdrawiam serdecznie 🍁🍂

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.