W 80 dni do Polskiego Ładu – Zmiana nr 14 – Obniżka stawek ryczałtu m.in. dla inżynierów, zawodów IT, lekarzy.

19 listopada 2021

Dzień dobry.

  1. Obniżka stawek ryczałtum.in. dla inżynierów, zawodów IT, lekarzy.

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

W 2022 roku Lekarze, Inżynierowie i Architekci będą mogli rozliczać się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowując swoje przychody stawką 14%, a Informatycy będą mogli opłacać podatek w tej samej formie stosując stawkę 12%.

Nasza ocena zmiany : Neutralna  ( niektórzy skorzystają, inni pozostaną na podatku liniowym ).

Podstawa prawna zmiany: art. 12 pkt 2a i 2b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

Pozdrawiam serdecznie 🍁🍂

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.