W 80 dni do Polskiego Ładu – zmiana nr 2 – Kwota wolna od podatku na poziomie 30.000 zł

8 października 2021

Dzień  dobry.

  1. Kwota wolna od podatku na poziomie 30.000 zł

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych

Przechodząc do analizy progów podatkowych w Polsce można śmiało stwierdzić, że zasadniczo są cztery . Pierwszy nazwijmy sobie zerowym progiem podatkowym. To ten, do wysokości którego nie zapłacimy podatku w ogóle. Oczywiście kwota wolna od podatku zarezerwowana jest wyłącznie dla podatników opłacających podatki według skali podatkowej. Skorzystać z niej nie mogą osoby, które rozliczają się na podatku liniowym, czy też według przychodów ewidencjonowanych, tj. ryczałtu. Zmianie od 2022 roku ulega wysokość limitu, od którego podatek zapłacimy i tak do tej pory było to zasadniczo 3091 zł (chociaż niektórzy powiedzą, że było to 8.000 zł – tak, zgadza się – też było, kwota wolna od podatku była degresywna. Koniec z tym! ) – będzie 30.000 zł.

Podsumujmy progi podatkowe w 2022 roku po zmianach w Nowym Ładzie:

  1. Zerowy próg podatkowy (podatku nie płacimy) – do 30.000 zł
  2. Pierwszy próg podatkowy (płacimy 17% podatku – minus kwota zmniejszająca tj. 17% x 30.000 = 5100 zł) – do 120.000 zł
  3. Drugi próg podatkowy (płacimy 32% podatku od nadwyżki) – powyżej 120.000 zł
  4. Trzeci próg podatkowy (płacimy dodatkowo 4% podatku) – powyżej 1.000.000 zł

Kto zyska : zasadniczo wszyscy opłacający podatki wg skali, a szczególnie Ci, którzy nie zapłacą podatku w ogóle, tj. emeryci, przedsiębiorcy, zleceniobiorcy, pracownicy, osiągający dochód miesięczny na poziomie około 2.500 zł

Minusy tej zmian : brak

Nasza ocena zmiany : Pozytywna

Podstawa prawna zmiany: art. 1 pkt 47 druku sejmowego nr 1532 

 

 

Pozdrawiam serdecznie,

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.