W 80 dni do Polskiego Ładu – zmiana nr 3 – Zmiana limitu obrotu gotówkowego z 15.000 zł do 8.000 zł

12 października 2021

Dzień  dobry.

  1. Zmiana limitu obrotu gotówkowego z 15.000 zł do 8.000 zł

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa Prawo Przedsiębiorców

W transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B), Ustawa Prawo Przedsiębiorców w art. 19 pkt 2. stanowiła, że płatności z wykorzystaniem rachunku płatniczego mogą odbywać się od wysokości 15.000 zł, przy czym limit dotyczył transakcji, bez względu na to, na ile płatności sobie taką transakcję podzielimy. Czeka nas tutaj kolejne mocne cięcie i ten limit spadnie do 8.000 zł. Jakie konsekwencje? Czytamy sobie art. 22p ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych, a tam dowiadujemy się, że nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów faktury, w tej części, w jakiej została opłacona w formie gotówkowej, pomimo obowiązku użycia rachunku płatniczego. Żeby była jasność, przypominamy tylko jak wyglądają konsekwencje, zmian tutaj poza limitem nie ma.

Warto dodać też, że Nowy Ład wprowadza obowiązek zapewnienia płatności przy użyciu instrumentu płatniczego u każdego przedsiębiorcy, w każdym miejscu prowadzenia działalności, gdy ten obowiązany jest do prowadzenia ewidencji sprzedaży z pośrednictwem kasy fiskalnej.

Kto zyska: banki, pośrednicy płatniczy i NBP, bo według nich, co zaznaczają w uzasadnieniu pozytywnie ocenianej zmiany, znacznie większą transparentność

Minusy tej zmian : zbyt drastyczne cięcie limitu i wprowadzenie obowiązku instalacji terminalu płatniczego zawsze obok kasy fiskalnej

Nasza ocena zmiany : Negatywna 

Podstawa prawna zmiany: art. 22 pkt 1 i 2 druku sejmowego nr 1532

Pozdrawiam serdecznie,

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.