W 80 dni do Polskiego Ładu – zmiana nr 4 – Limit płatności gotówką dla konsumentów – 20.000 zł

11 października 2021

Dzień  dobry.

  1. Limit płatności gotówką dla konsumentów – 20.000 zł

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o prawach konsumenta

Zmiana ta nie dotyczy w zasadzie przedsiębiorców bezpośrednio, ale warto wiedzieć, że konsumenci w 2022 roku nie będą mogli zapłacić gotówką firmie, powyżej 20.000 zł.

Kto zyska: banki, pośrednicy płatniczy i NBP, bo według nich, co zaznaczają w uzasadnieniu pozytywnie ocenianej zmiany, znacznie większą transparentność

Minusy tej zmian: konieczność wpłacania gotówki na konto bankowe za każdym razem gdy zakup którego dokonujemy, przekracza kwotę 20.000 zł

Nasza ocena zmiany : Negatywna 

Podstawa prawna zmiany: art. 18 pkt 2 druku sejmowego nr 1532

Pozdrawiam serdecznie,

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.