W 80 dni do Polskiego ładu – Zmiana nr 5 – Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego

11 października 2021

Dzień  dobry.

  1. Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych 

Zaczynamy … chyba z najgorętszym newsem w Nowym Ładzie. Na wstępie uprzedzam tych, którzy po przeczytaniu poniższej treści poczują niesmak, niedosyt etc… to pierwszy wpis na ten temat, ale będzie ich co najmniej kilka. Także cierpliwości i zapraszam do lektury

Zapytacie Państwo, jak można usunąć możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego, jednym ruchem, w zasadzie wierszem, a nawet dwoma wyrazami – a no tak :

„48) uchyla się art. 27b”. 

Konsekwencje? Powstanie podatku zdrowotnego, dodatkowego obciążenia dla przedsiębiorców i pracowników, ale oberwie się też emerytom – każdemu, kogo według ustawy do tej pory obowiązywała konieczność opłacania składki zdrowotnej (a nawet dodatkowym osobom, takim których obowiązek do tej pory nie dotyczył… ale o tym będzie później ).

Jak liczymy podatek zdrowotny dla przedsiębiorców? Według zapisów ustawy podatek zdrowotny będziemy ustalać w oparciu o podstawę tak samo, jak do podatku dochodowego – czyli narastająco i po odliczeniu od przychodów kosztów uzyskania, a także składek na ub. społeczne jeśli te do kosztów uzyskania nie były zaliczone. Będzie też roczna korekta.

Sposób obliczania podatku zdrowotnego dla pracowników przedstawię przy okazji tzw. ulgi dla klasy średniej, zrobię to na przykładzie

Podatek zdrowotny będzie miał swoją minimalną wartość, tj. zapłaci go przedsiębiorca, który osiągnął w danym miesiącu czy roku – stratę, ale także jeśli jego podatek zdrowotny od dochodu wyniesie mniej niż 270 zł, przedsiębiorca będzie musiał te 270 zł zapłacić, bowiem ustawa określa minimalną zdrowotną na poziomie 9% minimalnego wynagrodzenia krajowego.

O stawkach dla rozliczających się według poszczególnych form opodatkowania będę pisać w kolejnych mailach   Dla każdej z form opodatkowania przygotuję osobny mail.

Kto zyska : z całą pewnością Budżet Państwa i NFZ

Minusy tej zmian : wprowadzenie w 2022 roku podatku zdrowotnego – kolejnego obciążenia na rzecz Państwa i jednocześnie nieuzasadnione, drastyczne podniesienie jego stawki

Nasza ocena zmiany : Bardzo negatywna! 

Podstawa prawna zmiany: art. 1 pkt 48 druku sejmowego nr 1532 

Pozdrawiam serdecznie,

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.