W 80 dni do Polskiego Ładu – zmiana nr 8 – Podatek Zdrowotny na zasadach ogólnych i tzw. ulga dla klasy średniej w 2022

13 października 2021
Dzień  dobry.
 
8. Podatek Zdrowotny na zasadach ogólnych i tzw. ulga dla klasy średniej w 2022
Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.
Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych
 
Informowałam  Państwa na początku, przy okazji kwoty wolnej od podatku, że mamy zasadniczo 4 progi podatkowe w Polsce dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych czyli skali podatkowej. Ulga dla klasy średniej powoduje, że tych progów mamy więcej, no więc jak to ma wyglądać i dla kogo ta ulga? 
Najpierw krótko o podatku zdrowotnym w PIT – 9% od dochodu, bez możliwości odliczenia od podatku – i to by było tyle 🤷‍♂️.
Zatem przejdźmy do gwoździa programu – tzw. ulgi dla klasy średniej. Przysługuje ona tylko dwóm kategoriom uzyskiwanych przychodów – Umowa o pracę oraz działalność gospodarcza (oczywiście na skali podatkowej).
Jak liczymy tę ulgę? Poniżej przedstawiam Państwu progi i wzory, ale uwaga… mogą przyprawić o ból głowy 😵:
(Poniższe przychody pomniejsza się o koszty prowadzenia działalności*, ale nie o składki społeczne)
Do kwoty przychodu 68.411,99 zł – ulga nie przysługuje!
Od kwoty przychodu 68.412 zł do kwoty 102.588 zł – ulgę obliczamy w taki sposób – [przychód x 6,68% – 4 566 zł] / 0,17
Od kwoty przychodu 102.588,01 zł do kwoty 133.692 zł – ulgę obliczamy w taki sposób [przychód x (-7,35%) + 9829 zł] / 0,17 
Powyżej kwoty 133.692,01 zł – ulga nie przysługuje!
Tak wyliczoną kwotę ulgi odejmujemy od podstawy opodatkowania i dopiero obliczamy podatek.
Jak Państwo widzicie, dochodzą do czterech, kolejne w zasadzie dwa progi opodatkowania, dla których podatek będziemy liczyć inaczej.
Nasza ocena zmiany : Negatywna ❎
Podstawa prawna zmiany: art. 1 pkt 40 oraz art. 15 pkt 4 druku sejmowego nr 1532 
*Ustawodawca użył – kosztów prowadzenia działalności zamiast kosztów uzyskania przychodów … ogromnie problematyczna sprawa 
Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.