W 80 dni do Polskiego Ładu – zmiana nr 9 – Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządu

13 października 2021

Dzień  dobry.

  1. Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządu

Data wejścia przepisu w życie: 01.01.2022 r.

Ustawa której zmiana dotyczy: Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dziś też będzie krótko, ale ciekawie

Osoby, które na mocy aktu powołania za pełnioną funkcję otrzymują wynagrodzenie – będą płacić od tego wynagrodzenia 9% podatku zdrowotnego od 2022 roku.

Nasza ocena zmiany : Negatywna

Podstawa prawna zmiany: art. 15 pkt 1 druku sejmowego nr 1532 

Pozdrawiam serdecznie,

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.