Ważna informacja o subwencji PFR

25 czerwca 2021

Dzień dobry,

na koniec tygodnia mam dla Państwa ważną informację – aktualnie umorzona część subwencji PFR stanowi przychód, od którego należy zapłacić podatek.

Napisałam „aktualnie”, ponieważ 22 czerwca 2021 r. Ministerstwo wskazało jedynie, że decyzja w sprawie podatku od umorzonej części subwencji z PFR zostanie ogłoszona przed upływem terminu do rozliczenia podatku, czyli w przypadku subwencji umorzonych w czerwcu br. – przed 20 lipca br.

Niemniej jednak konkretne rozwiązania nie są jeszcze znane, a czasu jest coraz mniej.

Jedną z możliwych dróg jest zmiana ustawy poprzez literalne wskazanie, że przychód z umorzenia nie podlega opodatkowaniu. Rozwiązanie to zastosowano już w przeszłości – do dochodu z tytułu umorzenia pożyczek dla mikroprzedsiębiorców w wysokości 5 tys. zł.

Co nie zmienia faktu, że aktualne zasady są takie:

„Na gruncie podatku dochodowego powstanie przychodu do opodatkowania powiązane jest ze zdarzeniem, jakim jest umorzenie danego zobowiązania. W konsekwencji, o ile sam fakt otrzymania w związku ze zwalczaniem skutków COVID-19 subwencji finansowej z PFR w ramach tarczy finansowej był dla przedsiębiorców obojętny podatkowo, to jej umorzenie stanowić już będzie dla nich konkretne przysporzenie majątkowe skutkujące koniecznością rozpoznania przychodu.

W świetle obowiązujących obecnie przepisów do wartości umorzenia subwencji z PFR nie ma możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego.

Oznacza to, że na dzień dzisiejszy umorzona część Waszych subwencji otrzymanych z PFR będzie stanowiła przychód podatkowy.

Pozostaje więc, jak zwykle, śledzić kolejne kroki ustawodawcze rządu i szybko na nie reagować…

Kończąc tę wiadomość, pragnę poinformować, że wraz z początkiem wakacji w naszym biurze zaczyna się sezon urlopowy. Każdy z opiekunów poinformuje Państwa o terminie swojego urlopu. Pod ich nieobecność – proszę we wszelkich kwestiach kontaktować się z biurem, a ktoś z zespołu na pewno Państwu pomoże. A urlopowicze niech w tym czasie naprawdę odpoczywają, bo za nimi kolejne pół roku ciężkiej pracy.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.