Wydatki na eksploatację samochodu firmowego

samochód firmowy
31 lipca 2019

Organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych wskazują, że przedsiębiorcy mogą odliczać 100% wydatków na eksploatację firmowego samochodu bez prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu. Warunkiem jest jednak to, aby przedsiębiorca był zwolniony z VAT.

Co do zasady, przepisy obowiązujące od 1 stycznia stanowią, iż kosztem w CIT oraz PIT może być tylko 75 proc. wydatków na eksploatację samochodu osobowego, będącego firmowym środkiem trwałym. Aby przedsiębiorca mógł odliczyć wszystkie wydatki na eksploatację samochodu w CIT/PIT, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, tej samej do której prowadzenia obowiązani są przedsiębiorcy na potrzeby odliczania VAT.

Organy podatkowe, prezentują obecnie stanowisko, że jeżeli przedsiębiorca nie prowadzi ewidencji na potrzeby VAT, bo jest z tego podatku zwolniony, to nie musi również zakładać ewidencji na potrzeby rozliczania kosztów w PIT/CIT. W takiej sytuacji, pomimo braku ewidencji podatnik będzie miał prawo skorzystać z odliczenia 100% wydatków na eksploatację samochodu firmowego (tak Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 27 marca 2019 r., 0112-KDIL3-3.4011.77.2019. 1.MC oraz z 11 kwietnia 2019 r., 0114-KDIP2-2.4010.84.2019.2.AG).

Należy jednak pamiętać, iż zwolnienie z prowadzenia ewidencji przebiegu nie zwalnia z obowiązku udowodnienia w przypadku kontroli, że dany samochód wykorzystywany jest wyłączenie dla celów działalności gospodarczej. Organy podatkowe mogą domagać się wskazania tych informacji w inny sposób (np. poprzez oświadczenia przedsiębiorcy lub przesłuchania pracowników).

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.