Za święta przypadające w maju 2022 r. nie trzeba oddawać pracownikom dnia wolnego

28 kwietnia 2022

Dzień dobry.

W maju 2022 r. przypadają 2 dni wolne od pracy z tytułu świąt – 1 maja w niedzielę i 3 maja we wtorek. Pracodawcy nie muszą wyznaczyć pracownikom za te święta dodatkowego wolnego dnia z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Powinni to zrobić tylko w przypadku kiedy święto przypada w sobotę.

Obowiązek oddania dnia wolnego za święto przypadające w sobotę wynika z tego, że taki dzień jest traktowany jako dzień wolny z tytułu święta. Natomiast pracownikom trzeba jeszcze zapewnić dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Pracownicy nie korzystają bowiem z dnia wolnego z takiego tytułu, jeżeli święto przypada w sobotę. Nie będą mieli zatem zachowanego przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Dotyczy to przede wszystkim pracowników, którzy mają wyznaczoną sobotę jako dzień wolny z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy.

W bieżącym roku święta majowe nie przypadają w sobotę, ponieważ:

  • 1 maja 2022 r. to niedziela
  • 3 maja 2022 r. to wtorek.

Zatem pracodawcy nie mają obowiązku oddawania dnia wolnego za żadne z majowych świąt.

Pozdrawiam serdecznie

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.