Zmiana terminu złożenia zeznań podatkowch

20 stycznia 2020

Ministerstwo Finansów w ostatnich dniach poinformowało, że w 2020 roku zmienił się termin złożenia wszystkich zeznań podatkowych PIT dla rozliczenia za rok 2019 – można to zrobić od 15 lutego do 30 kwietnia 2020r.

Zmianie uległ również termin składania PIT-28 za 2019 rok – możesz go złożyć od 15 lutego do 2 marca 2020r.

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów, deklaracje przesłane przed terminem 15 lutego będą uznane za złożone od 15 lutego. Oznacza to, że nawet jeśli podatnik złoży swój PIT wcześniej, to termin zwrotu nadpłaty będzie liczony od 15 lutego. Urząd ma 45 dni na jej zwrot, licząc od dnia złożenia zeznania podatkowego, ale nie wcześniej niż od 15 lutego 2020 r.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.