Zmiany w ustawie o cudzoziemcach…i nie tylko.

19 listopada 2021

Dzień dobry.

witam serdecznie po nieco dłuższej przerwie. Wracam z moim ulubionym ’słowem na weekend’ 😉 Nadal odkopuję się z zadań, które nazbierały się podczas mojej nieobecności, ale bardzo chciałam napisać dziś kilka słów.

Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że do Sejmu trafił niedawno rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1681). Projektowane zmiany mają na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium Polski.

Projekt nowelizacji przewiduje m.in.:

  • rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy;
  • poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
  • wprowadzenie szczególnych, 6-miesięcznych terminów załatwienia sprawy udzielenia zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; wprowadzenie rozwiązania przyspieszającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki.

Po więcej szczegółów odsyłam na: https://www.gofin.pl/17,2,7,215425,zmiany-w-zakresie-zatrudniania-cudzoziemcow.html

Na jutro przypada nic innego jak Dzień Absurdu… Nie będę się jednak na ten temat rozwodzić, ponieważ znowu musiałabym pisać o Polskim Ładzie, inflacji, podwyżkach, karach… A nie chcę. Nam wszystkim należy się choć dwa dni oddechu od codzienności.

Dlatego zamierzam skupić się na tym, co w niedzielę, czyli Światowym Dniu Życzliwości i Pozdrowień. Tego nam właśnie trzeba! Uśmiechu, życzliwości, dobrego słowa, miłego gestu, pomocnej dłoni… Drobne rzeczy naprawdę mają znaczenie. Uśmiechajmy się do siebie, życzmy miłego dnia, przepuszczajmy się w kolejkach, ustępujmy miejsca, zatrzymujmy się, gdy ktoś prosi o pomoc… Niech Dzień Życzliwości będzie nie tylko w kalendarzu, ale w naszych domach, w sklepach, na ulicy, w komunikacji zbiorowej, W NAS!

Światowy Dzień Życzliwości jest obchodzony już od 48 lat i mam nadzieję, że zostanie z nami już na zawsze, ale nie tylko jeden dzień w roku…

Więcej życzliwości na co dzień, a zdecydowanie mniej absurdu – tego Państwu i sobie życzę 🙂

Pozdrawiam serdecznie 🍁🍂

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.