ZUS przedsiębiorców w 2020 roku – znane są już stawki

24 stycznia 2020

Pragnę poinformować, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił już, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 r. wyniosło 5.368,01 zł. Podana wartość służy do określenia dolnej granicy podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców.

 

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w całym 2020 roku stanowi 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2019 roku. Oznacza to, że podstawa składki zdrowotnej w 2020 roku wyniesie 4026,01 zł (w 2019 roku podstawa wynosiła 3803,56zł, czyli jest wyższa o 222,45zł).

 

Ze względu na to, że składka zdrowotna wynosi 9% podstawy powyższego wymiaru, to kwota składki zdrowotnej obowiązującej za okres styczeń – grudzień 2020 roku dla przedsiębiorców będzie wynosiła 362,34 zł (4026,01 zł x 9%). Składka zdrowotna w 2019 roku wynosiła 342,32zł, czyli w 2020 roku składka będzie wyższa o 20,02zł.

 

Dokładne kwoty składek obowiązujących w okresie styczeń – grudzień 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

 

Składki dla przedsiębiorców opłacający pełen ZUS 2020 – tzw. DUŻY ZUS

 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracyubezpieczenie emerytalneubezpieczenie rentoweubezpieczenie choroboweubezpieczenie wypadkoweFundusz Pracy
                               3 136,20 zł         612,19 zł         250,90 zł         76,84 zł          52,37 zł       76,84 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotneubezpieczenie zdrowotne
                               4 026,01 zł         362,34 zł

 

Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym wyniesie więc 1.431,48zł.

 

Składki ZUS dla nowych firm 2020 – tzw. MAŁY ZUS przez 24 miesiące

 

podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracyubezpieczenie emerytalneubezpieczenie rentoweubezpieczenie choroboweubezpieczenie wypadkowe
                                  780,00 zł         152,26 zł           62,40 zł         19,11 zł          13,03 zł
podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotneubezpieczenie zdrowotne
                               4 026,01 zł         362,34 zł

 

Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym wyniesie więc 609,14zł.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.