Zwolnienia podatkowe, KSeF i święto wielu z nas

white and red wooden house miniature on brown table
18 sierpnia 2023

Dzień dobry,

na początek dobra wiadomość. Opiszę to szczegółowo, bo temat jest dość złożony.

W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym (…) osoby fizyczne, które kupią na rynku wtórnym swoje pierwsze mieszkanie nie będą musiały płacić od tej transakcji podatku od czynności cywilnoprawnych(szczegóły).

Zwolniona od PCC będzie sprzedaż, której przedmiotem jest:

  • prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość,
  • prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego,

jeżeli kupującym jest osoba fizyczna, której w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia (art. 9 pkt 17 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych).

Ważne: osoba fizyczna, która w przeszłości otrzymała w spadku prawo do mieszkania, również będzie mogła skorzystać z powyższego zwolnienia – o ile jej udział we współwłasności nie przekracza wspomnianych 50%.

Przepisy wchodzą w życie 31.08.2023 r., co znaczy, że do tego momentu obowiązują dotychczasowe przepisy.

Druga ważna informacja dotyczy tego, że Prezydent podpisał ustawę o KSeF, w związku z czym obowiązek e-fakturowania wejdzie w życie 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r. Na stronie ministerstwa można przeczytać podsumowanie głównych założeń ustawy. Zachęcam do lektury. Zostawiam link do publikacji.

Ministerstwo wskazuje również następujące korzyści podatkowe z wdrożenia KSeF:

  • Podatnik korzystający z KSeF, który wystąpi o zwrot podatku VAT naliczonego otrzyma ten zwrot w krótszym okresie. Skracamy maksymalny podstawowy termin zwrotu z 60 do 40 dni, co korzystnie wpłynie na płynność finansową, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw.
  • Podatnicy nie będą musieli wystawiać duplikatów faktur, ponieważ e-faktury w KSeF nie zgubią się, nie ulegną zniszczeniu, będą zawsze dostępne dla wystawcy i odbiorcy faktury.
  • Mniej obowiązków – podatnik wystawiający faktury w KSeF nie będzie musiał przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA).

Przechodząc do tematów nieformalnych wspomnę, że już jutro przypada Dzień Synowej. O tym, jak wymagająca bywa ta rola może świadczyć chociażby charakter cytatów odnoszących się do synowych, które udało mi się dziś znaleźć. Nie będę ich przywoływać… W zamian zachęcam tych z Państwa, którzy mają synowe, by obdarzyli je jutro jakimś miłym słowem.

Na koniec dodam, że od 21 do 25 sierpnia jestem na urlopie. W pilnych sprawach proszę o kontakt z Panią Magdaleną Kampf: magdalena.kampf@biurokamrowska.pl, nr tel.:  +48 500 540 719.

 

Pozdrawiam serdecznie

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.