Zwolnienie lekarskie, a kończąca się umowa o pracę.

21 grudnia 2021

Dzień dobry.

Zwolnienie lekarskie, a kończąca się umowa o pracę.

Pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do otrzymywania wynagrodzenia chorobowego od pracodawcy przez:

  • pierwsze 33 dni choroby w danym roku kalendarzowym lub
  • pierwsze 14 dni w przypadku pracowników powyżej 50-tego roku życia.

Po wyżej wymienionym okresie nie przysługuje już wynagrodzenie, a zasiłek chorobowy. W przypadku, jeśli pracodawca jest płatnikiem zasiłku, to kontynuuje on wypłatę świadczenia w imieniu ZUS. Jeśli jednak pracodawca nie jest zobowiązany do wypłaty zasiłków, to przekazuje on odpowiednią dokumentację pracownika do ZUS i to zakład ubezpieczeń dokonuje wypłaty zasiłku chorobowego na konto pracownika.

Często zdarza się tak, że pracownik, któremu kończy się umowa o pracę decyduje się na zwolnienie lekarskie, które wybiega poza okres trwania umowy (wygasającej), w takiej sytuacji pracodawca powinien wypłacić świadczenie tylko do okresu obowiązywania umowy, za kolejne dni świadczenie wypłaca ZUS. Ważne aby pracodawca przekazał druk Z-3 do ZUS

Jeśli pracownik będzie brał kolejne zwolnienia po ustaniu zatrudnienia, powinien je już sam dostarczać do ZUS z odpowiednią dokumentacją.

W sytuacji, kiedy zwolnienie lekarskie danego pracownika wybiega poza okres zatrudnienia, w świadectwie pracy powinny być wykazane okresy chorobowe tylko do momentu ustania stosunku pracy.

Pozdrawiam serdecznie

Roma Kamrowska

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”