Karta z kodem MCC daje zwolnienie z podatku

zwolnienie z podatku
31 lipca 2019

Karta z kodem MCC daje zwolnienie z podatku – interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 11 marca 2019 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.432.2018.4.ENB.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, autor Magdalena Majkowska

  • Zakodowanie kart uprawniających do posiłków profilaktycznych oraz kontrola prawidłowości ich wykorzystania pozwalają korzystać ze zwolnienia z PIT.

W analizowanej sprawie, pracodawca zapewnił, że z karty będzie można korzystać tylko na określonych zasadach. Pracownik nie będzie mógł wypłacić znajdujących się na niej środków, a wystawca kart zagwarantuje możliwość płatności nimi tylko w określonych punktach gastronomicznych i handlowych. Pracodawca dodał, że zamierza określić zasady korzystania z kart, a pracownicy będą musieli je zaakceptować i ich przestrzegać. Zamierza też wprowadzić wyrywkową kontrolę.

Dyrektor KIS zgodził się, że w tej sytuacji karty przedpłacone na posiłki profilaktyczne mogą być zwolnione z podatku.

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.