Wymiana kas online – 6 nowych grup podatników

17 maja 2021

Dzień  dobry.

Do końca czerwca 2021 r. kasy online musi zakupić 6 nowych grup podatników. Nie zawsze jednak podatnicy są pewni, czy wykonywane przez nich usługi objęte są tym obowiązkiem. Świadczą o tym liczne interpretacje.

Do 30 czerwca 2021 r. kasy starego typu na kasy online muszą wymienić podatnicy świadczący usługi:

  1. fryzjerskie,
  2. kosmetyczne i kosmetologiczne,
  3. budowlane,
  4. w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  5. prawnicze,
  6. związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Sporo kontrowersji wzbudza branża medyczna, dlatego też wyjaśniamy, iż kasa fiskalna online dotyczy tych lekarzy i lekarzy dentystów, którzy świadczą bezpośrednio usługi dla osób fizycznych. W sytuacji, kiedy lekarz wystawia faktury na rzecz podmiotu a nie osoby fizycznej – kasa online nie jest wymagana. Oczywiście pozostajemy do dyspozycji.

Prosimy nie zostawiać wymiany kasy na ostatni moment i zrobić to niezwłocznie.

 

Przed nami weekend i tak się składa, że na jutro przypada Międzynarodowy Dzień Rodziny.  Zaskoczmy bliskich jakimś miłym gestem lub słowem i spędźmy z nimi więcej czasu niż zwykle. Zatrzymajmy się na chwilę.

„ Najważniejsza w życiu jest rodzina. Najpierw ta, w której się urodziłeś, później ta, którą sam stworzyłeś” – Peter Sellers

 

Wymiana kas starego typu na kasy online od 1 lipca 2021 r. – przegląd interpretacji

Rodzaj podmiotuCzy musi wymienić kasę starego typu na kasę onlinePismo organu
Opieka medyczna
Podmiot leczniczy (spółka) wykonujący szpitalne, ambulatoryjne świadczenie zdrowotneNie, obowiązek ten dotyczy tylko lekarzy i lekarzy dentystów (osób fizycznych)Pisma Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 kwietnia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.123.2021.1.KP) oraz z 3 marca 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.94.2021.1.MPE)
Podatnik świadczący usługi fizjoterapeutyczne (medyczne)Nie, gdy nie są to usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępuPismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 kwietnia 2021 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.149.2021.1.PRM)
Lekarz prowadzący prywatną praktykę lekarskąTak

Kasa online nie musi być włączona, gdy gabinet nie jest otwarty. Kasę należy włączać w czasie pracy w gabinecie, również gdy lekarz nie świadczy usługi, ale jest w gabinecie i w gotowości do jej świadczenia

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 marca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.47.2021.1.KK)
Usługi budowlane
Podmiot prowadzący działalność w zakresie świadczenia takich usług, jak opracowanie i sporządzanie projektów i dokumentacji architektonicznych oraz sprawowanie nadzoru budowlanegoNiePismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2021 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.126.2021.1.JM)
Podmiot wykonujący działalność w zakresie sprzedaży i montażu paneli podłogowych, montażu podłóg drewnianych lub drzwi wewnętrznychTakPismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 grudnia 2020 r. (sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.743.2020.3.ALN)
Podmiot prowadzący firmę remontowo-budowlanąTak

Gdy sprzedaż będzie prowadzona wyłącznie po zakończeniu wykonania usługi remontowej, kasa nie musi być włączana codziennie, tj. w dniach, w których w związku z wyjazdami/urlopami lub przebywaniem w miejscach wykonywania czynności zawodowych (remonty lokali mieszkaniowych) podatnik nie dokonuje sprzedaży

Pismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 grudnia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.720.2020.2.MN)
Wstęp do obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
Szkoła sprzedająca bilety wstępu na basenTakPismo Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 listopada 2020 r. (sygn. 0112-KDIL3.4012.552.2020.1.MS)

 

 

Twoje życie staje się lepszym, tylko gdy Ty stajesz się lepszym”

Projekt współfinansowany ze środków EFER w ramach RPO WP na lata 2014-2020, umowa o powierzenie grantu nr, UDG-SPE.04.2023/057, kwota uzyskanego dofinansowania: 39.300,00 zł.